ГП ''РАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ'' , у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине методом јавног прикупљања понуда

08. јун. 2013.

 На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду VIСт. бр. 3606/96 од 05.06.2007.године,решења стечајног већа Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 3606/96 од 11.06.2007.године, у складу са чланoвима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку (“Службени гласник Републике Србијеброј 84/2004), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника:

 
ГП ''РАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ''
д.о.о. Београд у стечају, ул. Косовска бр. 31
 
ОГЛАШАВА
 продају непокретне и покретне имовине
методом јавног прикупљања понуда
Преузмите
Стечај

Грађевинско предузеће РАД друштвено предузеће Београд - у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива