„ИМТ - ТРГОВИНА", у стечају оглашава продају покретне имовине непосредном погодбом уз прикупљање писaних понуда

06. јун. 2013.

 На основу закључка стечајног судије Привредног суда у Зајечару Ст. бр. 30/2010 од 03.03.2010. године, у складу са члановима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС” број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 43/2005), као и на основу сагласности одбора поверилаца од 14.05.2013. године, стечајни управник стечајног дужника

 
Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину „ИМТ - ТРГОВИНА“ у стечају
Књажевац, 22. децембар бр. 25
 
ОГЛАШАВА
Продају покретне имовине
 непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда
 
Преузмите
Стечај

Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ИМТ-Трговина

Локација:

Књажевац

Делатност:

Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива