А.Д. "ЗАТЕКС", у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

06. јун. 2013.

 На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, 2.Ст.бр.113/2010 од 27.01.2011.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 
А.Д. "ЗАТЕКС" у стечају из Гаџиног Хана, ул. Маршала Тита бб
 
ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним надметањем
Преузмите
Стечај

Привредно друштво за производњу плетенина и конфекције ЗАТЕКС АД ГАЏИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гаџин Хан

Делатност:

Производња готових текстилних производа, осим одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива