"ВИНА" , у стечају оглашава прву продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

27. мај. 2013.

На основу Решења Привредног суда у Зајечару 3 Ст.366/10 од дана 10.06.2010. године, Закључка стечајног судије Привредног суда у Зајечару Ст. бр. 366/2010 од  16.07.2010. године, а у складу са чланoвима 131,132 и 133. Закона о Стечају („Службени гласник  Републике Србије“ број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

Друштвено предузеће машинска радионица "ВИНА" у стечају из Вине

 

ОГЛАШАВА

прву продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

 

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника коју чине четири целине и то:

Преузмите оглас у целости
Стечај

ДП МАШИНСКА РАДИОНИЦА, ВИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вина

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива