Продат део имовине ЈП "ТИМОЧКА КРАЈИНА" у стечају из Зајечара

22. мај. 2013.

У организацији Центра за стечај, Агенције за приватизацију, на адреси стечајног дужника ДОО „ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР“ у стечају, ул. Железничка бр. 13, Зајечар, одржана је продаја имовине стечајних дужника, методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда, методом јавног прикупљања понуда и методом јавног надметања, и то:


  1. Покретне имовине стечајног дужника ДОО "ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР" у стечају из Зајечара, ул. Железничка бр. 13;
  2. Покретне и непокретне имовине стечајног дужника ДП КТК "КОЖА" у стечају из Зајечара, ул. Неготински пут бб;
  3. Покретне имовине стечајног дужника ЈП "ТИМОЧКА КРАЈИНА" у стечају из Зајечара, ул. Неготински пут бб;

Продата је следећа покретна имовина:


Ред.

бр.

Предузеће

 

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

  1.  

ЈП "ТИМОЧКА КРАЈИНА" у стечају из Зајечара

Покретна имовина према спецификацији из продајне документације

2.647.950

545.000

ДОО РИСТИЋ ТРЕЈД ЗАЈЕЧАР

 


НЕУСПЕШНА НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА УЗ ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА:
ДОО "ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР" у стечају из Зајечара, продаја целине 1, 2 и 3 из огласа.

НЕУСПЕШНО ЈАВНО ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА:
ДОО "ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР" у стечају из Зајечара, продаја целине 1. Машине и опрема, инвентар, ситан инвентар и залихе резервних делова – према спецификацији из продајне документације.

НЕУСПЕШНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ:
ДП КТК "КОЖА" у стечају из Зајечара, продаја покретне и непокретне имовине, из Огласа.
 

Стечај

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТИМОЧКА КРАЈИНА ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

ДОО ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР - у стечају
Стечај

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОРЦЕЛАНА ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЖАРСКО ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ КОЖА ЗАЈЕЧАР- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Производња производа од крзна

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива