ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ПИК „АЛЕКСИНАЦ" У стечају објављује исправку огласа

11. мај. 2013.

Стечајни управник стечајног дужника ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ПИК „АЛЕКСИНАЦ“ У СТЕЧАЈУ ИЗ АЛЕКСИНЦА врши


ИСПРАВКУ ОГЛАСА О ПРОДАЈИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

                                                                     објављеног дана 27.04.2013. године


у делу који се односи на датум одржавања јавног прикупљања понуда, који се мења и сада гласи:


Јавно отварање понуда одржаће се дана 18.06.2013. год. у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију РС, Теразије 23 (III спрат), Београд у присуству комисије за отварање понуда.


У осталом делу, оглас остаје неизмењен

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ПИК АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Холдинг компанија-пољопривредно индустријски комбинат ПИК АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Алексинац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива