Тамиш механизација Панчево у стечају оглашава продају

13. мај. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр. 455/2010 од  25.08.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


„Тамиш механизација“ ад Панчево у стечају

из Панчева, Др. Жарка Фогараша 12

 

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним прикупљањем понуда

Преузмите оглас у целости
Стечај

Акционарско друштво за промет возила ТАМИШ МЕХАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива