АД КОПАОНИК у стечају оглашава продају имовине

07. мај. 2013.
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Краљеву, Ст.бр. 693/2010од 16.07.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
 
Акционарско друштво за промет на велико и мало"КОПАОНИК “ у  стечају из Бруса, ул. Краља Петра I бб
 
ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним прикупљањем понуда
 
 
Предмет продаје је целина коју чини:
 
Зграда трговине – централни магацин, уписан у В лист – 1. део листа непокретности бр. 197 КО Брус као зграда бр. 1, површине у основи 4086 м2 (ПР + СП), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којој се стечајни дужник води као држалац. Објекат је изграђен на кат. пар. 1175, 1170, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1184, 1185, 1186, 1191, 1193, 1194, 1195 и 1153/2 Ко Брус, уписаним у листу непокретности бр. 197 КО Брус и лист непокретности бр. 1085 Ко Брус. На свим кат. пар. изузев 1153/2 стечајни дужник је уписан као носилац права коришћења, док је на кат. пар. 1153/2 као носилац права коришћења уписано Предузеће за производњу уређаја и делова „ППТ – ФУД“ а.д. Брус.
Метални киоск, површине 18 м2, монтажног карактера који се налази у дворишту централног магацина;
Канцеларијска опрема и залихе према пописним листама у прилогу продајне документације.
Преузмите оглас у целости
Стечај

Акционарско друштво за промет на велико и мало КОПАОНИК

Локација:

Брус

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива