Архива

Инструкција за уплату трошкова по захтеву купца за давање сагласности у случајевима предвиђеним Уговором.

Пољопривреда, шумарство и рибарство

Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Агенције за приватизацију

Бесплатне акције

Предузећа

Уредба о поступку и начину евиденције грађана који имају право на новчану накнаду и на пренос акција без накнаде

("Сл. гласник РС", бр. 3/2008 и 31/2008)

Уредба о проценту капитала који се приватизује у привредним друштвима са већинским државним капиталом која енергетску делатност обављају као претежну

"Службени гласник РС", број 63/2006

Уредба о условима, начину и поступку спровођења продаје капитала великих субјеката методом јавног прикупљања понуда

("Сл. гласник РС", бр. 56/2015)

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива