Продат део имовине стечајног дужника "Годомин", Смедерево

16. апр. 2013.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног  дужника ДП ПК „ГОДОМИН“ у стечају, Смедерево“, методом jавног надметања, где  је продата следећа НЕПОКРЕТНА имовина:Имовина

Почетна

цена

 (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

ПАКЕТ БР.20 из огласа, односно:

Пољопривредно земљиште у друштвеној својини, КО Водањ уписано у лист непокретности бр.1269 (власништво 1/1) и листове непокретности 612; 707; 276; 417; 729; 828 (удео у власништву), укупна површина земљишта које је продато износи 40ха 22а 86 м2, укупан број катастарских парцела 80


12.904.926 динара

13.300.000

динaра

DOO „COOLFOOD“ Београд

ПАКЕТ БР.21 из огласа, односно:

Пољопривредно земљиште у друштвеној својини, КО Водањ

уписано у лист непокретности бр.1269 (власништво 1/1) и  листове непокретности  920; 884; 943; 1032; 1034; 942; 780 (удео у власништву), укупна површина земљишта које је продато износи 13ха 23а 43 м2,  укупан број катастарских парцела 81


4.559.685

динара

4.559.685

динaра

Живорад Станојевић

Смедерево

 

ПАКЕТ БР.24 из огласа, односно:

Пољопривредно земљиште у друштвеној својини, КО Мало Орашје

уписано у лист непокретности бр.1287 (власништво 1/1)  и лист непокретности 902 (удео у власништву), укупан број катастарских парцела 9, укупна површина земљишта које је продато износи 3ха 88а 22м2.


1.157.820

динара

1.400.000

динара

Живорад Станојевић

Смедерево

 


Комисија за спровођење продаје имовине јавним надметањем, прогласила је неуспелим  јавно надметање за целине под редним бројевима 1-19, 22, 25-27 из  огласа  о продаји имовине који је објављен 16. марта 2013. године и исправке огласа од 2. априла 2013. године.

ГОДОМИН - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Друштвено предузеће пољопривредни комбинат ГОДОМИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Смедерево

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива