Неуспела продаја имовине стечајног дужника "Слобода" у стечају из Панчева

09. апр. 2013.

Одбор поверилаца стечајног дужника АД „Слобода“ у стечају из Панчева донео је одлуку да се понуда за куповину имовинске целине 2 не прихвати, чиме је продаја проглашена неуспелом. На продаји методом јавног прикупљања писаних понуда, одржаној 2. априла 2013. године, понуђена цена за куповину имовинске целине 2, коју чини локал у Панчеву са припадајућом опремом и инвентаром, била је за 50 одсто нижа од процењене вредности имовине, па је Одбора поверилаца морао да одлучи о прихватању или одбијању понуде.


Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива