Продата покретна и непокретна имовина ДП "Потенс" у стечају из Пожеге

08. апр. 2013.
Дана 08.04.2013. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужникаДП "ПОТЕНС"А.Д. у стечају из Пожеге, непосредном погодбом уз прикупљање понуда где је продата следећа непокретна и покретна имовина:
 
Ред.
бр.
 
Имовина
 
Напомена
(целина из огласа)
Процењена вредност (дин)
Продајна цена
(дин)
      Купац
1.      
Пословна зграда за коју није утврђена делатност, на локацији ул. Књаза Милоша бр. 85, Пожега, број зграде 1, укњижене површине 1472 м2, врста права – држалац, облик својине приватна, правни статус – објекат изграђен без одобрења за градњу, на кат. парцели 1340/2 К.О. Пожега I, носилац права „ПОТЕНС“ А.Д. Пожега.
Пословна зграда за коју није утврђена делатност,на локацији ул. Књаза Милоша бр. 85, Пожега, број зграде 2укњижене површине 23 м2, врста права – држалац, облик својине приватна, правни статус – објекат изграђен без одобрења за градњу, на кат. парцели 1340/2 К.О. Пожега I,  носилац права „ПОТЕНС“ А.Д. Пожега. Објекат као такав не постоји, на лицу места се налази само темељна плоча габаритних димензија 3,82x5,90m.
1
33.281.956,00
11.000.000,00
Благојевић Драгослав
2.      
Опрема и алати који се налазе на локацији у улици Књаза Милоша 85, по спецификацији у прилогу продајне документације
 
2
 
4.263.076,00
 
1,279.000,00
“НЕБОС” ДОО, Севојно
 
ПОТЕНС АД ПОЖЕГА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ПОТЕНС АД ПОЖЕГА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња брава и окова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива