Исправка огласа о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника ДП „ГОДОМИН" од 16.03.2013

02. апр. 2013.

Агенција за приватизацију РС, као стечајни управник Друштвеног предузећа пољопривредни комбинат „ГОДОМИН“ у стечају, Смедерево, Карађорђева бр.69, објављује исправку Огласа о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем,  који је дана 16.03.2013. године објављен у дневним листовима „Политика“, „Вечерње новости“ и „Данас“, тако што у целости брише део Огласа који се односи на имовински пакет под редним бројем 23.


Услед наведене измене, имовина садржана у пакету број 23 неће бити предмет продаје заказане за 16.04.2013. године.


У осталим деловима текст огласа остаје непромењен.

ГОДОМИН - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Друштвено предузеће пољопривредни комбинат ГОДОМИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Смедерево

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива