Продата покретна и непокретна имовина предузећа Љубиша Миодраговић, у стечају из Пријепоља

29. мар. 2013.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне и непокретне имовине стечајног  дужника, методом Јавног прикупљања писаних подуда:

 

  „Љубиша Миодраговић“ д.о.о. у стечају са седиштем у Пријепољу, Трг Димитрија Туцовића бр. 7


где  је продата следећа покретна и непокретна имовина :


Ред.

бр.

 

Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

A. Oбјекти уписани у В лист – 1. део листа непокретности бр. 643 КО Пријепоље


и


Б. Покретне ствари, а које чине опрема, залихе готових производа, предива, резервни делови и путнички аутомобил, према спецификацији која је саставни део продајне документације,

по огласу од 13.02.2013. године

1

518.916.654,69

130.100.000,00

По основу сагласности Одбора поверилаца од 29.03.2013. године  на понуду Конзорцијума по Уговору о конзорцијуму ОВ I 793/2013 од 08.03.2013, а чији је носилац предзеће за производњу, промет и услуге Трендтекс доо Бродарево, матични број 17444999


ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ  - у стечају
Стечај

Текстилни комбинат ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ друшто са огранченом одговорношћу, Пријепоље - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Производња тканина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива