Продат завод за урбанизам и комуналну делатност Србије, у стечају

12. мар. 2013.

Завод за урбанизам и комуналну делатност Србије, у стечају из Новог Београда, продат је као правно лице предузећу „Солутис“ доо из Београда за почетну цену од 14.106.959,50.

Јавно надметање за продају имовине стечајног дужника АД „Слобода“ у стечају из Панчева проглашено је неуспелим.Предузеће

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

"Завод за урбанизам и комуналну делатност Србије" у стечају из Новог Београда, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр.109

Правно лице

14.106.959,50

14.106.959,50

СОЛУТИС ДОО Нови БеоградАД ''СЛОБОДА'' у стечају из Панчева, Трг Краља Петра И бр. 4

Хотелски комплекс:

Хотел „ТАМИШ“ у Панчеву, Моше Пијаде бб, са припадајућом инфраструктуром(пратећим садржајима) и опремом

322.218.160,50

неуспела

неуспела


                   


Стечај

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ СРБИЈЕ

Локација:

Београд

Делатност:

Архитектонска делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива