"Иком" а.д., у стечају оглашава продају покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем

11. мар. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Суботици, Ст.бр.41/2012 од  27.08.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


"Иком" а.д. у стечају из Суботице, ул. Јована Микића бр.56

 

ОГЛАШАВА

Продају покретне  имовине стечајног дужника јавним надметањем

 

Целина бр.

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

1.

Канцеларијшки намештај и опрема са ситним инвентаром по спецификацији у продајној документацији

143.825,00

57.530,00

2.

Моторна возила:

-   Теретно возило марке Застава, тип Зета 65.9 АД, хладњача, година производње 1994, број шасије: ЗЦФА656000З061330, број мотора:  ФИАТ804005230625677, рег. ознака SU 364-024.

-   Путничко возило марке Застава 128 Скала 55Ц, година производње 1994, број шасије: VX1128A0005223190 број мотора: 128А0641512368, рег.oзнака SU 005-VS.

-   Путничко возило марке Југо Скала 101 Поли, година производње 1995, број шасије: VX1128A0001075383, рег. ознака: SU028-OA

Возила су нерегистрована и неисправна

 

 

130.000,00

 

 

52.000,00

3.

Машине за штампање марке: Karl Deschwanden, тип BDM 3100, 2 комада.

250.000,00

100.000,00

4.

Машина за флексо штампу марке Siat, модел L 733, тип GUV, година производње 1997.

2.500.000,00

1.000.000,00

5.

Машина за премотавање марке Kuko, тип UR1F, година прозводње 1996 и клипсерица марке Techno Pack.

260.000,00

104.000,00

6.

Машина за одмашћивање и машина за лепљење кеса

17.500,00

7.000,00

7.

Виљушкар Победа, тип TU 16, година прозиводње 1987, неисправан.

60.000,00

24.000,00

8.

Боје за штампу по спецификацији у продајној документацији.

88.000,00

35.200,00

9.

Вештачки омотачи, по спецификацији у продајној документацији

346.250,00

138.500,00


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од

-       10.000,00 динара за целине број 2, број 3, број 4, број 5 и број 9

-         2.000,00 динара за целине број 1, број 6, број 7 и број 8.

Профактура се може преузети на адреси Евгенија Кумичића бр.15/2 у Суботици , сваког радног дана у периоду од 8 до 12 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника  Драгану Вигњевићу, телефон 063/585-592.

Преузмите оглас у целости
Стечај

ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња осталих предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива