Саопштење са продаје имовине стечајних дужника, одржане у Лесковцу.

07. мар. 2013.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, 06. марта је одржана продаја покретне имовине и оснивачких удела, методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда и методом јавног надметања, и то следећих стечајних дужника:


 

Ред.

бр.

Предузеће

 

Напомена

Процењена вредност

(дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

1.

ДП „РЕСОРТ“ у стечају Лесковац, ДП „ИНКОЛ“ у стечају Лесковац, ДОО „ЛЕТЕКС“ у стечају  Лесковац,  „ИТП“ ДОО Грделица у стечају, АД „ВУЧЈАНКА“ Вучје у стечају, ДП ТИ „ВУЧЈЕ“ Вучје у стечају и Текстилна индустрија „ТИГ“  АД у стечају Грделица

Заједничка продаја оснивачких удела у Друштву са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини за промет текстилних и осталих производа „ЛЕСКОТЕКС“ ДОО Лесковац

15.479.000

7.739.500

„BVG KOMERC“ доо Лесковац

 

2.

Електроиндустрија “РУЛ“ АД у стечају Лесковац

Целина 1. из огласа

920.000

368.000

Стојановић Срђан, Село Манојловце, Лесковац

 

3.

ДП „Југекспрес“ - теретни саобраћај у стечају

Целина 1. из огласа

541.600

276.100

„МЕТАЛ КОМЕРЦ“ ДОО Лесковац

 

4.

ДИ "СЛОГА" АД у стечају, Владичин Хан

Старо отпадно гвожђе

550.000

276.100

ТЗЛОСТС „МАДАМАК“ Лебане

 


 

Комисија за спровођење продаје методом јавног надметања, прогласила је неуспелим продају покретне имовине стечајног дужника Електроиндустрија “РУЛ“ АД у стечају Лесковац – целине 2, 3. и 4. из огласа.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива