АД ''СЛОБОДА'', у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

03. мар. 2013.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Панчеву Ст.11/2009(нови бр. Ст 15/2010) од 21.12.2009. године, а у складу са члановима 109, 110, 111 Закона о стечајном поступку (Службени гласник  РС бр. 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника
 
АД ''СЛОБОДА'' у стечају из Панчева, Трг Краља Петра И бр. 4
 
ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним прикупљањем понуда
 
Предмет продаје су три целине имовине стечајног дужника и то:
Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине)
Процењена вредност (дин.)
Депозит (дин.)
1.Локал у Панчеву -ресторан „Нептун“, ул.Кеј Радоја Дакића бр.15, површине 251м2 (корисна површина 192м2), на  КП 5824 КО Панчево, у приземљу стамбено пословне зграде, све уписано у лист непокретности бр.15685 КО Панчево, са припадајућом опремом и инвентаром.
26.610.750,00
5.322.150,00
2.Локал у Панчеву – бифе„Патка“, у приземљу стамбено – пословне зграде бр.1, са обимомом  удела 257/360, површине 144,19м2 изграђене на КП 3547/1 КО Панчево, све уписано у лист непокретности бр.4029 КО Панчево, у Панчеву ул.Карађорђева бр.61, са припадајућом опремом и инвентаром. Сувласнички делови чине назависне одвојене функционалне  целине.
5.441.405,00
1.088.281,00
3. Локал у Банатском Новом Селу ресторан „Златан Клас“- Зграда угоститељства бр.1 (Пр.) површине 160,00м2 и зграда угоститељства бр.2 (Пр) површине 48,00м2 изграђене на КП 3791/4, изграђено градско грађевинско земљиште у својини КП 3791/4 (7а,51м2) све уписано у лист непокретности бр.5725 КО Банатско Ново Село и градско грађевинско земљиште КП 3791/3 површине 11а,55м2, са правом сусвојине са обимом удела 200/1155, што у природи представља 2ара, уписано у лист непокретности бр.5724 КО Банатско Ново Село све у Б.Н.Селу, ул. Маршала Тита бб, са припадајућом опремом и инвентаром.
 
3.508.242,00
701.648,00
 
Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
 


Преузмите оглас у целости
Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива