Неуспешна продаја Целине 1 стечајног дужника "Бродоимпекс" доо, Београд

01. мар. 2013.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, 26.02.2013. године је одржана продаја јавним прикупљањем понуда и то непокретне имовине стечајног дужника „БРОДОИМПЕКС" д.о.о. у стечају Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина број 165а као целина број 1, 2 и 3 и стечајног дужника као правног лица, као целине број 4.
 
За Целину број 1 из огласа пристигла је једна понуда која је нижа од 50% процењене вредности и иста је прослеђена Одбору поверилаца стечајног дужника на изјашњење. Одбор поверилаца је на седници одржаној 27.02.2013. године донео одлуку да није сагласан да се Целина број 1 прода за понуђену купопродајну цену, те је и продаја Целине број 1 проглашена неуспешном.
 


БРОДОИМПЕКС
Стечај

Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и инжењеринг послове БРОДОИМПЕКС

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива