Агенција за приватизацију штити интересе поверилаца у АД Рудник олова и цинка Грот

28. феб. 2013.

Агенција за приватизацију апелује на надлежне државне органе  да хитно спроведу истрагу у вези са пословањем у Руднику олова и цинка „Грот“ из Врања,  како би се испитала законитост спровођења реорганизације овог правног лица.Агенција за приватизацију, као стечајни управник рудника „Грот“, има законску обавезу да штити права свих поверилаца, што је и циљ стечајног поступка и у више наврата је указивала да предузеће „Тренд Цомпанy“ поступа искључиво у сопственом интересу, а на штету осталих поверилаца, међу којима су и бивши запослени и Република Србија.
Агенција за приватизацију, на основу чињеница, сматра да предузеће „Тренд Цомпанy“ није поступило у складу са Планом реорганизације, који је само поднело још 2007. године и по којем је било обавезно да поступа, узимајући у обзир да је План усвојен од стране поверилаца:
  • Ни до данас није претворило потраживање поверилаца у акције рудника „Грот“, већ је у Централном регистру уписало искључиво себе као власника са 91,736 одсто акција. Ниједан други поверилац није уписан.
  • Није исплатило повериоце - од износа 76.442.745,50 динара за додатно намирење поверилаца извршена је исплата износа од 6.259.446,44 динара (предвиђено је да ће се повериоци намирити у проценту од 48,93 одсто од утврђених потраживања, а према изјавама поверилаца/бивших запослених, исплаћени су у проценту од 0,9 одсто од утврђених потраживања, па су неки добили свега 11 динара!) 
  • Оптеретило је залогом имовину рудника, задуживањем и узимањем кредита, што се може утврдити увидом у надлежне регистре, а прибављена средства нису употребљена за намирење поверилаца.
  • Рудник је у моменту усвајања Плана имао утврђене обавезе према повериоцима од 945.322.214,89 динара, а преко 15 милијарди оспорених потраживања. Наведене обавезе нису престале, нити су измирене, а њихово измирење било је сврха Плана реорганизације.
Агенција за приватизацију је, као стечајни управник, задужена да контролише да ли се усвојени План реорганизације примењује и да о томе даје своје мишљење суду. Како је стечајни поступак судски поступак, одлуку о банкротству доноси суд и то, у конкретном случају, као последицу неизвршења Плана реорганизације. Из свега наведеног јасно је да циљ Агенције за приватизацију није да се Рудник затвори, већ да се уз помоћ законитих средстава заштите права свих поверилаца.
Све наведено не представља став Агенције, већ чињенично стање и сви подаци, који поткрепљују изнето, стоје на располагању заинтересованим лицима.
 
 


Стечај

Рудник олова и цинка ГРОТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВРАЊЕ КРИВА ФЕЈА

Локација:

Врање

Делатност:

Експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива