АД „ЈУГОДЕНТ ", у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине четвртим јавним надметањем

23. феб. 2013.

 
На основу закључка стечајног судије Привредног суда у Новом  Саду од 03.06.2010. године, број предмета Ст. 17/2010, а у складу са члановима 109, 110 и 111. Закона о стечајном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника:        
АД  „ЈУГОДЕНТ “ – у стечају
Футошки пут  бр. 10, Нови Сад
О Г Л А Ш А В А
продају непокретне и  покретне имовине четвртим јавним надметањем
 
 


Преузмите оглас у целости
Стечај

АД ЈУГОДЕНТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива