Неуспела продаја АД ЈУГОДЕНТ у стечају, из Новог Сада

20. феб. 2013.

Продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника АД «Југодент» у стечају, Нови Сад, Футошки пут бр. 10, према огласу о продаји, методом јавног надметања, заказана је за 21.02.2013. године.
 
С обзиром на то да, закључно са 14.02.2013. године, нико није уплатио депозит (односно положио првокласну банкарску гаранцију) ради учествовања на заказаној продаји, Комисија за спровођење продаје је прогласила продају  НЕУСПЕЛОМ.
 


Стечај

АД ЈУГОДЕНТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива