АД „ЉУТОВО", у стечају објављује позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности стечајног дужника

14. феб. 2013.

На основу члана 27 став 5 и члана 157 став 2 Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009), и на основу Решења стечајног судије Привредног суда у Суботици од 29.01.2013. године, Агенција за приватизацију- Центар за стечај, као стечајни управник стечајног дужника:
  АД „ЉУТОВО“  у стечају из Љутова
Објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
за
Вршење услуга процене вредности стечајног дужника
 
За потребе утврђивања процењене вредности у поступку по поднетом плану реорганизације, процењивач ће израдити:
 
·         Процену вредности имовине стечајног дужника и
·         Процену капитала стечајног дужника.
                                                                                                                               
Заинтересовани понуђачи, односно њихови овлашћени представници, могу добити детаљније информације за израду понуде, као и интегрални текст позива са свим предвиђеним условима, у просторијама стечајног управника, Агенције за приватизацију- Центра за стечај, ул. Теразије број 23, ИИИ спрат, радним радом од 9:00 до 15:00 часова, најавом путем телефона 011/30-25-705, особа за контакт Небојша Дашић или путем е-маил адресе небојсадасиц@прив.рс.
Понуде се могу предати најкасније до 21.02.2013. године у 16  часова, у просторијама стечајног управника, Агенције за приватизацију- Центра за стечај, ул. Теразије број 23, ИИИ спрат.
 


Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО за пољопривредну производњу ЉУТОВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Љутово

Делатност:

Гајење јабучастог и коштичавог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива