Продат део имовине предузећа у стечају, ДП МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ, из Ниша и ДП ТАЛАМБАС, из Бабушнице

12. феб. 2013.

 
У организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајних дужника, методом Јавног надметања, и то:
 
1.     Д.П. „МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ'' у стечају из Ниша, продаја Имовинске целине И и ИИ, из огласа;
2.     ДП за трговину "ТАЛАМБАС" у стечају из Бабушнице, продаја Имовинске целине И и ИИ, из огласа,
3.     Холдинг компанија ПИК „АЛЕКСИНАЦ“  у стечају из Алексинца, продаја непокретне и покретне имовине из огласа.
 
Продата је следећа покретна и непокретна имовина:
 
Ред.
бр.
Предузеће
 
 
Напомена
(целина из огласа)
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
1.      
„Д.П. „МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ''  у стечају из Ниша
Имовинска целина И
 
1.376.000
 
 
1.376.000
 
Привредно друштво "МЕТАЛ ОТПАД 2012" доо, Бујановац
1.      
Д.П. „МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ''  у стечају из Ниша
Имовинска целина ИИ
 
425.783
 
 
425.783
 
Привредно друштво "МЕТАЛ ОТПАД 2012" доо, Бујановац
1.      
ДП за трговину "ТАЛАМБАС" у стечају  из Бабушнице
Имовинска целина И
 
1.668.800
 
 
1.668.800
 
Данијел Младеновић,
Пирот
1.      
ДП за трговину "ТАЛАМБАС" у стечају  из Бабушнице
Имовинска целина ИИ
400.000
400.000
"Југ инжењеринг" Д.О.О. Бабушница
 
 
Продаја непокретне и покретне имовине, из Огласа, за Холдинг компанију ПИК Алкесинац у стечају, из Алексинца, проглашена јеНЕУСПЕЛОМ.
 


Стечај

Друштвено предузеће за извођење термотехничких инсталација МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ НИШ - УСТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива