ДП "КРЕМНА" , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

02. феб. 2013.

На основу решења Привредног суда у Ужицу Ст.бр. 13/2009 од 28.08.2009. године , закључка Привредног суда у Ужицу Ст.бр. 13/2009 од  29.10.2010. године,  у складу са члановима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 84/04 и 85/05), и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 43/05), стечајни управник стечајних дужника:

ДП "К Р Е М Н А" у стечају из Кремана,
ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним надметањем
 
 
Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајних дужника која се продаје као јединствена продајна целина, коју чине:
 
  • ОБЈЕКТИ: 
- Пословне просторије-канцеларије у Кремнима укупне нето површине 233,84 м2. Предмет продаје је ванкњижно власништво стечајног дужника. Пословне просторије-канцеларије се налазе на првом спрату Пословне зграде за коју није утврђена намена, уписане као зграда бр.1, спратности ПР  на к.п.бр. 5712/1 КО Кремна, у листу непокретности број 965. Предмет продаје као посебни део зграде  није уписан у листу непокретности.
 
Објекат недефинисане намене  у Кремнима укупне бруто површине 178,14 м2. Објекат се налази  на к.п.бр. 5712/1 КО Кремна. Предмет продаје је ванкњижно власништво стечајног дужника.
 
  • ЗЕМЉИШТЕ које чини:
 
- к.п.бр. 5704/2 КО Кремна, површине од 55 м2.
- к.п.бр. 7096 КО Кремна, површине од 603 м2.
 
  • ПОКРЕТНА ИМОВИНА: опрема и инвентар (табела 4.2. списак опреме стечајног дужника) из продајне документације.
 
 
Почетна цена је: 4.715.979,00  динара                                     Депозит је: 1.886.391,60 динара
 

Преузмите оглас у целости
Стечај

КРЕМНА друштвено предузеће за промет на мало и велико

Локација:

Кремна

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива