„HEMIJA-IMPEX" , u stečaju oglašava prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda

31. јан. 2013.


„HEMIJA-IMPEX“ друштвено предузеће за извоз, увоз, заступање и производњу у стечају, 

Београд, Ул. Добрињска бр. 3


ОГЛАШАВА

продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда


Предмет продаје је целокупна имовина стечајног дужника коју чини:


1. Непокретна имовина која обухвата пословни простор од више одељења, у приземљу зграде која се налази у Ул. Добрињска бр. 3, у Београду, површине од 171 м2, на к.п.бр. 541/1 КО Савски венац, уписан у листу непокретности бр. 447 КО Савски венац као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;


2. Покретна имовина која обухвата опрему и основна средства стечајног дужника по пописним листама датим у прилогу продајне документације.


Процењена вредност: 75.395.000,00 динара.                                  Депозит износи 15.079.000,00 динара.


Преузмите оглас у целости
Стечај

ХЕМИЈА-ИМПЕКС друштвено предузеће за извоз, увоз, заступање и производњу, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива