ДП "ПОТЕНС" А.Д. , у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

22. мар. 2013.
 
На основу решења Привредног суда у Београду Ст.бр. 281/2010 од 29.4.2010. године и решења о банкротству Ст.бр. 281/2010 од 14.10.2010. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС“, број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:
 
„ХЕМИЈА-ИМПЕX“ друштвенопредузећезаизвоз, увоз,заступањеипроизводњу устечају,
Београд, Ул. Добрињскабр. 3
 
 
ОГЛАШАВА
продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда
 
 
Предмет продаје је целокупна имовина стечајног дужника коју чини:
 
1.     Непокретна имовина која обухвата пословни простор од више одељења, у приземљу зграде која се налази у Ул. Добрињска бр. 3, у Београду, површине од 171 м2, на к.п.бр. 541/1 КО Савски венац, уписан у листу непокретности бр. 447 КО Савски венац као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;
 
1.     Покретна имовина која обухвата опрему и основна средства стечајног дужника по пописним листама датим у прилогу продајне документације.
 
Процењена вредност: 75.395.000,00динара.                                            Депозит износи 15.079.000,00 динара.
 
 
 
Преузмите оглас у целости
ПОТЕНС АД ПОЖЕГА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ПОТЕНС АД ПОЖЕГА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња брава и окова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива