„MIN HOLDING-CO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO MINKOMERC", u stečaju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda

27. дец. 2012.

Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Nišu 1.St.73/2011 od 30.08.2011. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik  Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 

MIN HOLDING-CO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO MINKOMERC” NIŠ, U STEČAJU

 

OGLAŠAVA

prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda

 

Predmet prodaje

Procenjena vrednost (din.)

Depozit (din.)

Pokretna imovina u vlasništvu stečajnog dužnika:

-       Oprema, inventar i trgovačka roba, po specifikaciji.

3.480.330,00

696.066,00


Procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.

 

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:


1.      nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 10.000,00 din. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 15:00 časova, uz obaveznu telefonsku najavu povereniku stečajnog upravnika. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 29.01.2013. god.;

2.     uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika br: 290-18180-20 kod „Univerzal banke“ AD Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje, odnosno najkasnije 29.01.2013. god. U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, najkasnije 29.01.2013. god. do 16:30 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme.

3.     potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.


Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 09:00 do13:00 časova (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika), a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje.


Zatvorene ponude dostavljaju se na adresu: Agencija za privatizaciju RS, Terazije br. 23, Beograd, III sprat.

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 05.02.2013. god. do 12:00 časova.

 

U razmatranje će se uzeti samo ponude u pisanoj formi, dostavljene u zapečaćenim kovertama sa naznakom ''Ponuda ne otvarati'' na koverti, nazivom stečajnog dužnika, a koje pristignu na naznačenu adresu do naznačenog vremena.

Преузмите оглас у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива