„INDUSTRIJA TEPIHA IVANjICA" , u stečaju oglašava prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pisanih ponudaap

29. дец. 2012.

Na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Čačku St.br. 05/08 od 17.4.2008.godine,zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Čačku St.br. 05/08od 26.6.2008.godine, iodluke Odbora poverilaca od 23.11.2012. godine,u skladu sačlanovima109, 110, 111, 112 i 113 Zakona o stečajnom postupku („Sl.glasnik RS“, br. 84/04 i 85/05), i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika („Sl.glasnik RS“, br. 43/05), stečajni upravnik stečajnogdužnika:
 
Društvenog preduzeća za proizvodnju prekrivača za pod
INDUSTRIJA TEPIHA IVANjICAu stečaju
iz Ivanjice, Bukovica bb
 
OGLAŠAVA
prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica
metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pisanih ponuda
 
 
Predmet prodaje je stečajni dužnik kao pravno lice.
 
Procenjena vrednost stečajnog dužnika kao pravnog lica iznosi 11.983.229,95dinara.
 
Novčani iznos za učešće u postupku prodaje neposrednom pogodbom prikupljanjem pisanih ponuda iznosi 2.000.000,00 dinara.
 
Procenjenavrednost nijeminimalno prihvatljivavrednost, niti jena ma koji drugi način obavezujućaili opredeljujućaza ponuđača prilikom određivanja visine ponude.
 
Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička licakoja:
1.      nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 20.000,00dinara (profaktura se može preuzetinajkasnijedo10.1.2013.godine, svakog radnog dana u periodu od 9:00do 13:00časova,u prostorijama poverenika stečajnog upravnika Slobodana Zoćevića, na adresi: Ul. Rajićeva br. 7, 32000 Čačak,uz prethodnu telefonsku najavu);
2.      uplate novčani iznos na ime učešća u postupku prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica od 2.000.000,00 dinara na tekući račun Prodavca br. 290-0000000013620-23koji se vodi kod „Univerzal banke“ AD, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja prodaje (rok za uplatu novčanog iznosa na ime učešća u postupku prodaje je do 10.1.2013.godine). U slučaju da se umesto novčanog iznosa na ime učešća u postupku prodaje položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično/direktno Službi finansija Agencije za privatizacijuRS, Terazije 23, 6. sprat, soba broj 610, Beograd, najkasnije do 10.1.2013.godineu 16:30 časova po Beogradskom vremenu (GMT + 1). Bankarska garancija mora imati rok važenja do 15.2.2013. godine. U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme;
3.      potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj novčanog iznosa za učešće u postupku prodaje koja čini sastavni deo prodajne dokumentacije;
4.      potpišu ugovor o čuvanju poverljivih podataka prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije.
 
Kopija popunjene prijave sa kopijom garancijeili kopijom dokaza o uplati novčanog iznosa,dostavlja se povereniku Agencije za privatizaciju RS najkasnije do 11.1.2013. godine.
 
Inicijalne ponude se dostavljajuAgenciji za privatizaciju – Centar za stečaj, Beograd, ul. Terazije br. 23, IIIsprat, kancelarije broj 321 i 322. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15.1.2013. godine do 12:00 časova, do kada stečajni upravnik mora primiti ponude.
Преузмите оглас у целости
Стечај

ИНДУСТРИЈА ТЕПИХА ДОО ИВАЊИЦА

Локација:

Ивањица

Делатност:

Производња тепиха и прекривача за под

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива