„MIN HOLDING CO PREDUZEĆE ZA IZVOĐENJE SVIH VRSTA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO - ZANATSKIH RADOVA IZGRADNJA AD" , u stečaju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda

29. дец. 2012.

Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Nišu 2.St.91/2011 od 19.09.2011. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 - Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 
MINHOLDINGCOPREDUZEĆEZAIZVOĐENJESVIHVRSTAGRAĐEVINSKIHIGRAĐEVINSKO - ZANATSKIHRADOVAIZGRADNJAAD“, NIŠ USTEČAJU
 
OGLAŠAVA
prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda
 
Predmet prodaje
Procenjena vrednost (din.)
Depozit (din.)
Pokretna imovina u vlasništvu stečajnog dužnika:
-       Oprema, inventar,alati i zalihe materijala, po specifikaciji
7.097.400,00
1.419.480,00
 
Procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
 
1.      nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 10.000,00din. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 15:00 časova, uz obaveznu telefonsku najavu povereniku stečajnog upravnika. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 29.01.2013.god.;
2.     uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika br: 290-18182-14kod „Univerzal banke“ AD Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje, odnosno najkasnije 29.01.2013. god. U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, najkasnije29.01.2013.god. do16:30 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme.
3.     potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
 
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 09:00 do13:00 časova (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika), a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje.
 
Zatvorene ponude dostavljaju se na adresu: Agencija za privatizaciju RS, Terazije br. 23, Beograd, III sprat.
 
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 05.02.2013. god. do 14:00časova.
 
U razmatranje će se uzeti samo ponude u pisanoj formi, dostavljene u zapečaćenim kovertama sa naznakom ''Ponuda- ne otvarati'' na koverti, nazivom stečajnog dužnika, a koje pristignu na naznačenu adresu do naznačenog vremena.
Преузмите оглас у целости
Стечај

МИН Holding Co. Предузеће за извођење свих врста грађевинских и грађевинско-занатских радова ИЗГРАДЊА а.д - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња дрвне амбалаже

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива