"TEKSTILPROMET" , u stečaju oglašava drugu prodaju imovine javnim nadmetanjem

01. нов. 2012.

Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Leskovcu, St.br.40/2010 od 23.06.2010.godine, a u skladu sa članovima 131, 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 
Društveno preduzeće "TEKSTILPROMET" u stečaju, iz Leskovca,  ul. Moravska br. 73   
 
OGLAŠAVA
Drugu prodaju imovine javnim nadmetanjem
 
 
  1. Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika, i to:
Početna cena (din.)
Depozit (din.)
 
Nepokretna imovina i to:
            - Zgrada poslovnih usluga – POSLOVNA ZGRADA – MAGACIN TEKSTILNE ROBE, površine u osnovi 1.733 m², (spratnosti Pr+3Sp), postojeća na kp. br. 2223/2, upisana u List nepokretnosti br. 77 KO Leskovac kao zgrada broj 1 (objekat ima odobrenje za upotrebu), nosilac prava na objektu Društveno preduzeće „TEKSTILPROMET“ Leskovac, oblik svojine - društvena.Prema faktičkom stanju stvari na terenu, ukupna površina objekta iznosi 7.832 m²; 
Pokretne stvari koje čine oprema, inventar i dva vozila - prema specifikacijiiz prodajnedokumentacije
 
37.385.865,00
16.615.940,00
 
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 30.000,00 dinara plus PDV. Profaktura se može preuzeti na adresi Moravska br. 73, u Leskovcu, svakog radnog dana u periodu od 8 do 14 časova, uz obaveznu najavu povereniku stečajnog upravnika. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 29.11.2012. godine;
2.     uplate depozit sa pozivom na redni broj imovinske celine iz oglasa, na tekući račun stečajnog dužnika broj: 290-13512-56 kod Univerzal banke a.d. Beograd ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 29.11.2012. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, najkasnije 29.11.2012. godine do 15.00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme;
  1. potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
 
 
 
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 8 do 14 časova,  a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika).
Преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће за промет текстила, намештаја и обуће на велико и мало ТЕКСТИЛ ПРОМЕТ ДП ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Трговина на велико текстилом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива