„MIN HOLDING CO AD ZA PROIZVODNJU UREĐAJA I OPREME OMIN", u stečaju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda

01. нов. 2012.
Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Nišu 1.St.102/2011od 09.09.2011. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 - Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika
 
 
„MIN HOLDING CO AD ZA PROIZVODNJU UREĐAJA I OPREME OMIN“ u stečaju, iz Niša Ul. Šumadijska br. 1
 
OGLAŠAVA
prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda
 
Predmet prodaje
Procenjena vrednost (din.)
Depozit (din.)
Pokretna imovina u vlasništvu stečajnog dužnika:
-       Oprema, inventar i alati, po specifikaciji.
 
2.498.800,00
499.760,00
 
Procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička licakoja:
 
1.      nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 10.000,00din.Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 15:00 časova, u kancelariji poverenika stečajnog upravnika, u Ul. Maksima Gorkog br. 2 u Nišu, uz obaveznu telefonsku najavu. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 27.11.2012.god.;
2.     uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika br: 105-21860-21 kod „AIK Banke“ AD Niš, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje, odnosno najkasnije 27.11.2012. god. U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, najkasnije27.11.2012.god. do16:30 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme.
3.     potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
 
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 09:00 do13:00 časova (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika), a najkasnije 7dana pre zakazane prodaje.
Преузмите оглас у целости
Стечај

МИН Holding Co. АД за производњу уређаја и опреме ОМИН НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива