Dimničar AD u stečaju oglašava izdavanje u zakup poslovnog prostora

26. окт. 2012.

Izdavanje u zakup poslovnog prostora u Novom Sadu, ulica Svetojovanska br. 7, koji obuhvata kancelarijski prostor, dve garaže, prostorije za pranje automobila i dvorište. Navedeni poslovni prostor se nalazi u posedu DP "DIMNIČAR" ad u stečaju, Novi Sad.

Zakup se ugovara na period od šest meseci od dana potpisivanja Ugovora o zakupu (sa mogućnošću produžetka). Poslovni prostor se izdaje u zakup u viđenom stanju.


Osim zakupnine, zakupac preuzima obavezu da snosi i troškove tekućeg održavanja preuzete imovine, troškove struje, vode, telefona, odnosno svih komunalija prema obračunatoj mesečnoj potrošnji, troškove obezbeđenja i osiguranja imovine, kao i iznos poreskih obaveza koje se po osnovu zakupa imaju platiti nadležnim organima;


Ponuda treba da sadrži sledeće:

 

-       podatke o podnosiocu ponude (pun naziv, adresa, matični broj, telefon, br. tekućeg računa, delatnost);

-       ponuđenu mesečnu cenu zakupa poslovnog prostora.


Zatvorene ponude, sa naznakom „PONUDA ZA ZAKUP - DP „DIMNIČAR“ ad u stečaju, NE OTVARATI'', dostaviti najkasnije do 02.11.2012. godine do 12:00 časova, na adresu: Agencija za privatizaciju - Odeljenje za stečaj, Bulevar Mihajla Pupina br 10, V sprat.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje pristignu na naznačenu adresu u navedenom roku.


Sve dodatne informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti od punomoćnika Vladimira Biočanina  na telefon 064/84 64 334.

Стечај

Димничарско предузеће ДИМНИЧАР А.Д. НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива