AD „Elan" , u stečaju oglašava prodaju dela pokretne imovine metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pisanih ponuda

28. окт. 2012.

Na osnovu zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Novom Sadu St. br. 04/09-15/2010 od 10.06.2009. o unovčenju stečajne mase godine, u skladu sa članovima 109. 110. i 111. Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik  Republike Srbije» broj 84/2004) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 43/2005), te saglasnosti Odbora poverilaca od 19.10.2012. godine, stečajni upravnik stečajnog dužnika

 

AD „Elan“ u stečaju

Zmaj Jovina 18,  Srbobran

 

OGLAŠAVA

prodaju dela pokretne imovine metodom neposredne pogodbe

uz prikupljanje pismenih ponuda

 

Predmet prodaje čini pokretne imovina i to :

- preostala oprema i infrastruktura kao  neklasirano otpadno gvožđe .

 

Novčani iznos za učešće u postupku prodaje iznosi 300.000,00 dinara.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja uplate novčani iznos od 300.000,00  dinara na tekući račun stečajnog dužnika broj 160-319950-41 otvoren kod  «Banka Intesa» ad Beograd, najkasnije  do 31.10.2012. godine.


Imovina se može razgledati svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa na adresi u Srbobranu, Turijski put bb , a najkasnije do 31.10.2012. godine u periodu od 10 do 14 časova uz obaveznu prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika. Imovina se prodaje u viđenom stanju bez garancije stečajnog upravnika u pogledu evenutalnih nedostataka na predmetu prodaje.


Prodaja se vrši metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pismenih ponuda, tako što sva zainteresovana lica mogu dostaviti ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa napomenom «PISMENA PONUDA – NE OTVARATI», sa naznakom da se odnosi na prodaju imovine stečajnog dužnika A.D. «ELAN» u stečaju, Srbobran na sledeću adresu: Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj, Bulevar Mihajla Pupina 10, Novi Sad, V sprat, zaključno sa 06.11.2012. godine, do 11:45 časova.

Преузмите оглас у целости
Стечај

Агроиндустријско предузеће ЕЛАН А.Д. СРБОБРАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Србобран

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива