DOO «PARTIZAN» , u stečaju oglašava prodaju imovine javnim nadmetanjem

27. окт. 2012.

Na osnovu zaključka stečajnog sudije Privrednog suda u Kragujevcu 2St.br. 5/09 od 29.07.2009. god., a u skladu sa članovima 109, 110 i 111 Zakona o stečajnom postupku (Službeni glasnik  Republike Srbije br. 84/2004) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine (Službeni glasnik Republike Srbije br. 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 

DOO «PARTIZAN» u stečaju iz Topole

OGLAŠAVA

prodaju imovine javnim nadmetanjem


 

Predmet prodaje

Početna cena (din.)

Depozit (din.)


Poslovni prostor – lokal, površine 61 m², koji se nalazi u Topoli, Ul. Kneginje Zorke br. 13, upisan u List nepokretnosti br. 9 KO Topola (Varoš) kao poseban deo broj 16 - poslovni prostor - četiri prostorije finansijskih usluga, u prizemlju Stambene zgrade za kolektivno stanovanje – zgrada broj 1, postojeća na KP br. 1675/2 KO Topola (Varoš).

4.209.000,00

 

1.683.600,00

 


Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:

1.     nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 20.000,00 dinara (profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 10:00 – 15:00 časova, uz obaveznu telefonsku najavu povereniku stečajnog upravnika). Rok za otkup prodajne dokumentacije je 21.11.2012. godine;

2.     uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika br: 290 – 17102 – 53 otvoren kod «Univerzal banke» AD, Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje, odnosno najkasnije 21.11.2012. godine. U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije 23, 6. sprat, Beograd, najkasnije 21.11.2012. godine do 16:30 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme;

3.     potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

Преузмите оглас у целости
Стечај

Друштво са ограниченом одговорношћу за промет робе на велико и мало ПАРТИЗАН са п.о.

Локација:

Топола

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива