"FMPE COMMERCE" d.o.o. , u stečaju oglašava prodaju imovine javnim nadmetanjem

22. окт. 2012.
Na osnovu rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Subotici St. br. 95/2010 od 17.08.2010. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika
 
"FMPE COMMERCE" d.o.o.,Bačka Topola u stečaju, ul. Bečejski put br. 31
 
OGLAŠAVA
prodaju imovine javnim nadmetanjem
Predmet prodaje (opis predmeta prodaje)
Početna cena (din.)
Depozit (din.)
Pokretna imovina stečajnog dužnika koja se sastoji od:
  1. Armirano – betonskih montažnih elemenata za proizvodnu halu (40 komada)
  2. Armirano - betonski stubovi(16 komada)
 
 
797.495,50
 
 
318.999,00
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 5.000,00 dinara.Profaktura se može preuzeti na adresi: Bačka Topola, Maršala Tita 48/b, svakog radnog dana u periodu od 1000 do 1200  časova, uz obaveznu najavu povereniku stečajnog upravnika. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 20.11.2012. godine;
2.     uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika broj: 160-351671-35 kod Banca Intesaad Beograd(rok za uplatu depozita je 20.11.2012. godine).
  1. potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije;
 
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 0800 do 1200  časova, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika).
 
Nakon uplate depozita a najkasnije do 20.11.2012. godine, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati povereniku Agencije za privatizaciju: popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice), punomoćje za zastupanje, ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica).
 
Javno nadmetanje održaće se dana 27.11.2012. godine u 11:00 časova na sledećoj adresi: ul. Terazije br. 23, Beograd, III sprat, sala 301. Registracija učesnika počinje istog dana u 9:00 časova, a završava se u 10:50 časova, na istoj adresi.
 
Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:
  1. registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju (imaju ovlašćenja ili su lično prisutna);
  2. otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja;
  3. poziva učesnike da prihvate ponuđenu cenu prema unapred utvrđenim koracima uvećanja;
  4. održava red na javnom nadmetanju;
  5. proglašava za kupca učesnika koji je prihvatio najvišu ponuđenu cenu
  6. potpisuje zapisnik.
 
Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od osam  dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Ako proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor, ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i po propisanoj proceduri, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač. Drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao proglašeni kupac. U konkretnom slučaju, kupoprodajni ugovor potpisuje se u roku od 3 radna dana od prijema obaveštenja kojim se drugi najbolji ponuđač proglašava za kupca.
 
Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit se vraća u roku od tri dana od dana javnog nadmetanja. Uplatilac depozita gubi pravo na povraćaj depozita u skladu sa Izjavom o gubitku prava na povraćaj depozita.
 
Poreze i troškove koji proizlaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u celosti snosi kupac.
 
Ovlašćeno lice: Poverenik Bogdan Novković, kontakt telefon:024-715-223 ili 063-7183-059.
 
 
 
 
 
Стечај

FMPE COMMERCE PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT I POSLOVNE USLUGE DOO

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива