DP «TAMIŠ HLADNjAČA », u stečaju objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga procene vrednosti pravnog lica na čijoj imovini postoje razlučna prava

22. окт. 2012.
Na osnovu člana 27 stav 5 i člana 135 stav 2 Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br.104/2009), kao i poglavlja III i VIII Nacionalnog standarda o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika- Nacionalni standard broj 5, Agencija za privatizaciju- Centar za stečaj, kao stečajni upravnik stečajnog dužnika:  
DP «TAMIŠ HLADNjAČA »u stečaju iz Pančeva                         
                                                                  OBJAVLjUJE
                                         POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA
                                                                        za
Vršenje usluga procene vrednosti pravnog lica na čijoj imovini postoje razlučna prava
 
Za potrebe utvrđivanja procenjene vrednosti u postupku prodaje procenitelj će koristiti sledeće metode:
·         procenu vrednosti imovine likvidacionom metodom
·         procenu vrednosti pravnog lica prema metodama koje su u skladu sa Međunarodnim računovodstveni standardima, kojima se obezbeđuje najveća vrednost za poverioce.
 
Procenitelj će takođe :
·         izvršiti procenu celishodnosti prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica u odnosu na prodaju imovine stečajnog dužnika pojedinačno,
·         utvrditi učešće  vrednosti procenjene imovine na kojoj je konstituisano razlučno pravo, u odnosu na procenu vrednosti pravnog lica (izraženo u procentima),
·           sastavitii dostavitipravno mišljenjeu vezi pravnog statusa imovine koja je predmet procene, na osnovu pribavljane dokumentacije, sve bliže opisano u nacrtu ugovora.
 
Odabir najboljeg ponuđača će izvršiti odbor poverilaca u rokovima propisanim Nacionalnim standardom o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika. U slučaju da odbor poverilaca ne donese odluku u propisanom roku, izbor ponuđača će izvršiti stečajni upravnik.
 
Zainteresovani ponuđači, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, mogu dobiti detaljnije informacije za izradu ponude, kao i integralni tekst poziva sa svim predviđenim uslovima na adresi: Rajko Pantić, 11300 Smederevo,Ustanička 14,  svakog radnog dana od  8 do  14časova, ili putem e-mail adrese pantic.r@sezampro.rs.
 
Ponude za vršenje usluga procene mogu se predati najkasnije 10.11.2012 godine do 14 časova, na adresi Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj,  Terazije 23, Beograd.
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА ТАМИШ-ХЛАДЊАЧА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива