„Čačanka" , u stečaju oglašava prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim prikupljanjem pisanih ponuda

12. мај. 2012.
Na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Čačku St. br. 14/2006 od 08.12.2006. godine., Rešenja stečajnog veća Trgovinskog suda u Čačku St. br. 14/2006 od 23.03.2007. godine i saglasnosti Odbora poverilaca od 26.04.2012. godine, u skladu sa članovima 109. 110. 111. i 112 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS br. 84/04), Nacionalnog standarda br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika (Sl. glasnik RS br. 43/05), stečajni upravnik stečajnog dužnika:
 
Društvenog preduzeća
„Čačanka“ u stečaju iz Čačka, ul.Dr. Dragiše Mišovića 148
 
OGLAŠAVA
prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica
javnim prikupljanjempisanih ponuda
 
Predmet prodaje je stečajni dužnik kao pravno lice.
 
Najvažniju imovinu stečajnog dužnikačini potraživanje po ugovoru o kupovini stana u društvenoj svojini Ov.br.1203/91 od 25.12.1991.godine
 
Procenjena vrednost stečajnog dužnika kao pravnog lica iznosi 1.648.750,87 dinara.
 
Depozit za učešće u postupku prodaje radi dostavljanja pisane ponude iznosi 329.750,17 dinara.
(Napomena: Spisak celokupne imovine stečajnog dužnika, kao i status iste, detaljno je prikazan u Prodajnoj dokumentaciji)
 
Procenjenavrednost nijeminimalno prihvatljivavrednost, niti jena ma koji drugi način obavezujućaili opredeljujućaza ponuđača prilikom određivanja visine ponude.
 
 
Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:
1.      nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 5.000,00 dinara(profaktura se može preuzeti svakog radnog dana do 05.06.2012. godine,u periodu od 9,00 do 14,00 časova,  uz obaveznu prethodnu najavu povereniku na telefon broj 062/370-261);
2.      uplate depozit na ime učešća u postupku prodaje u iznosu od 329.750,17  dinara, na tekući račun Prodavca broj 355-1137955-81 koji se vodi kod Vojvođanske banke a.d., ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita na ime učešća u postupku prodaje je do 05.06.2012.godine). U slučaju da se umesto depozita položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere isključivo lično/direktno mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije br. 23, 6. sprat, soba broj 610, Beograd, najkasnije do 05.06.2012.godine u 16 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 13.07.2012. godine. Radi evidencije učesnika na prodaji, povereniku Agencije za privatizaciju dostavlja se fotokopija popunjenog obrasca prijave i kopija bankarske garancije ili overena kopija uplate depozita na ime učešća u postupku prodaje, i to najkasnije do 05.06.2012.godine do 14 časova. U slučaju da je učesnik koji predaje prijavu pravno lice, povereniku se dostavlja i izvod iz registracije i OP obrazac. U slučaju da na prodaji pobedi kupac koji je depozit na ime učešća u postupku prodaje obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti depozit na ime učešća u postupku prodaje u roku od dva radna dana od dana proglašenja za najuspešnijeg ponuđača, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
 
3.      prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije potpišu Izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita na ime učešća u postupku prodaje koja čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
Преузмите оглас у целости
Стечај

ЧАЧАНКА - друштво за производњу, промет и услуге

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива