IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA" DOO , u stečaju objavljuje ispravku poziva za dostavljanje ponuda za pružanje usluga procene vrednosti

19. апр. 2012.

Agencija za privatizaciju Republike Srbije iz Beograda, Terazije 23, stečajni upravnik preduzeća IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA“ DOO Prahovo - u stečaju vrši ispravku oglasa objavljenog u dnevnom listu „Politika“ od dana 12.04.2012. godine tako da umesto:

 
IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA“ DOO Prahovo „u stečaju“
dostavlja
 
POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA
 
za
 
Pružanje usluga procene vrednosti  
i to:
 
-          procene vrednosti imovine likvidacionom metodom
-          procene vrednosti pravnog lica
(pravno lice proceniti metodom likvidacione vrednosti kapitala ili drugom metodom koja je u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, kojom se obezbeđuje najveća vrednost za poverioce);
 
a sve na dan 31.12.2011. godine
 
isti sada glasi: 
 
 
IHP „PRAHOVO ĐUBRIVA“ DOO Prahovo „u stečaju“
dostavlja
 
POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA
 
za
 
Pružanje usluga procene vrednosti  
i to:
 
-          procene vrednosti imovine likvidacionom metodom
-          procene vrednosti pravnog lica metodom diskontovanih novčanih tokova    ( DNT metoda)
 
a sve na dan 31.12.2011. godine
Pored navedenog, vrši se ispravka oglasa u delu koji se odnosi na tačku 4. Metode procene, tako da umesto:
 
Procena se vrši na osnovu Uredbe o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine („Službeni glasnik RS“ broj 45/2001) i Uputstva o načinu primene metoda za procenu vrednosti kapitala i imovine i načinu iskazivanja procenjene vrednosti kapitala. Neophodno je da se u proceni primene one metode koje, u skladu sa Međunarodnim standardima procene, Međunarodnim računovodstvenim standardom i Nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom – Nacionalni standard broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, omogućavaju iskazivanje likvidacione vrednosti imovine stečajnog dužnika i vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica.
Rezultati procene imovine stečajnog dužnika i procene stečajnog dužnika kao pravnog lica treba da koriste za iskazivanje likvidacione vrednosti u računovodstvenoj evidenciji pravnog lica u skladu sa MSFI, te je potrebno primeniti metode procene koje omogućavaju da zaključak o likvidacionoj vrednosti primarno bude izveden iz tržišnih vrednosti, a u slučajevima gde ne postoje pouzdani tržišni podaci, neophodno je primeniti alternativne metode procene, kao što su prinosni i troškovni metodi.
 
Ponuđači treba da detaljno opišu metode koje nameravaju da koriste u svojoj proceni.
 
isti sada glasi:
 
4.    Metode procene
Neophodno je da se u proceni primene one metode koje, u skladu sa Međunarodnim standardima procene, Međunarodnim računovodstvenim standardom i Nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom – Nacionalni standard broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, omogućavaju iskazivanje likvidacione vrednosti imovine stečajnog dužnika i vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica.
 
Ponuđači treba da detaljno opišu metode koje nameravaju da koriste u svojoj proceni.
 
U svemu ostalom, oglas ostaje nepromenjen.
Стечај

ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО - ЂУБРИВА у стечају

Локација:

Прахово

Делатност:

Производња вештачких ђубрива и азотних једињења

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива