DP „HIP RAZVOJ I INŽENjERING" , u stečaju objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga procene vrednosti pravnog lica na čijoj imovini postoje razlučna prava

27. мар. 2012.

Na osnovu člana 27 stav 5 i člana 135 stav 2 Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br.104/2009), kao i poglavlja III i VIII  Nacionalnog standarda  o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika- Nacionalni standard broj 5, Agencija za privatizaciju- Centar za stečaj, kao stečajni upravnik stečajnog dužnika:  

DP „HIP RAZVOJ I INŽENjERING“ u stečaju

Pančevo, Trg Kralja Petra I br.9

                                                                 

 

OBJAVLjUJE

                                         POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

                                                                        za

Vršenje usluga procene vrednosti pravnog lica na čijoj imovini postoje razlučna prava

 

Za potrebe utvrđivanja procenjene vrednosti u postupku prodaje procenitelj će koristiti sledeće metode:

·         procenu vrednosti imovine likvidacionom metodom

·         procenu vrednosti pravnog lica prema metodama koje su u skladu sa Međunarodnim računovodstveni standardima, kojima se obezbeđuje najveća vrednost za poverioce.

 

Procenitelj će takođe :

·         izvršiti procenu celishodnosti prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica u odnosu na prodaju imovine stečajnog dužnika pojedinačno,

·         utvrditi učešće  vrednosti procenjene imovine na kojoj je konstituisano razlučno pravo, u odnosu na procenu vrednosti pravnog lica (izraženo u procentima),

·           sastaviti i dostaviti pravno mišljenje u vezi pravnog statusa imovine koja je predmet procene, na osnovu pribavljane dokumentacije, sve bliže opisano u nacrtu ugovora.

 

Odabir najboljeg ponuđača će izvršiti odbor poverilaca u rokovima propisanim Nacionalnim standardom o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika. U slučaju da odbor poverilaca ne donese odluku u propisanom roku, izbor ponuđača će izvršiti stečajni upravnik.

 

Zainteresovani ponuđači, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, mogu dobiti detaljnije informacije za izradu ponude, kao i integralni tekst poziva sa svim predviđenim uslovima na adresi: Pančevo, Trg Kralja Petra I br.9, svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 časova, ili putem e-mail adrese tragac@bitsyu.net.


Ponude za vršenje usluga procene mogu se predati u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa povereniku na adresi: Pančevo, Trg Kralja Petra I br.9 ili Agenciji za privatizaciju,Centar za stečaj,Terazije 23,rukov.projekta Ivan Nikolić

Kontakt telefon Poverenika Agencije za privatizaciju je Miodrag Petrović, 063/10955-90.

Стечај

Дрштвено Предузеће за инжeњеринг, научно истраживачки рад и развој ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ са п.о - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива