"ZAJEČAR PROMET"a.d, u stečaju oglašava prodaju pokretne imovine javnim prikupljanjem ponuda

25. феб. 2012.
Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika
 
"ZAJEČAR PROMET"a.d u stečaju iz Zaječara, ul. Čupićeva br.61
 
OGLAŠAVA
Prodaju pokretne imovine javnim prikupljanjem ponuda
 
Predmet prodaje (broj i naziv imovinske celine)
Procenjena vrednost (din.)
Depozit (din.)
Celina br. 1
– Putničko vozilo „Opel Omega H25 HE 4- DRCD
neregistrovano
532.000,00
106.400,00
Celina br. 2
Teretno voziloFAP 1213/42
neregistrovano  
540.000,00
108.000,00
Celina br. 3
Teretno vozilo „Zastava 650
neregistrovano
324.000,00
64.800,00
Celina br. 4
Teretnovozilo-hladnjača „Zastava 80.12. ADS
neregistrovano
388.000,00
77.600,00
Celina br. 5
- Trgovačka roba raznapretežnoelektro-instalacioni materijal, porcelanski kućni program, program kućnih staklenih čaša i staklena ambalaža u plastičnim gajbicama, sve prema specifikaciji u prodajnoj dokumentaciji
2.166.915,18
433.383,04
Celina br. 6
Otpadni papir (procenjena količina od  oko 1.000 kg)na lokaciji ul. Čupićeva br. 61, Zaječar. Stvarna težina će se utvrditi merenjem prilikom preuzimanja.
Procenjena jedinična vrednost
3,00 din/kg
600,00
 
Procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
 
1.      nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 3.000,00 dinara za celine 1, 2, 3, 4 i 5 pojedinačno i 200,00 dinara za celinu 6, sa pripadajućim PDV-om. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana na adresi ul. Čupićeva br. 61, Zaječar, u periodu od 10:00 do 14:00 časova, uz obaveznu najavu povereniku stečajnog upravnika. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 22.03.2012. god.;
2.     uplate depozit (sa pozivom na redni broj imovinske celine iz oglasa) na tekući račun stečajnog dužnika br: 355000320005041105 kod „Vojvođanske banke“ AD Novi Sad, filijala Zaječar,  ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 22.03.2012. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, kancelarija broj 610, najkasnije
 
 
22.03.2012. godine do 16.00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme.
3.     potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
 
Преузмите оглас у целости
Стечај

Акционарско друштво за трговину ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива