ITES „Lola Ribar" a.d., u stečaju oglašava izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta putem dostavljanja pisanih ponuda

09. феб. 2012.

Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Somboru, poslovni broj 1 St.br.45/2010 od 22.06.2010. godine, Agencija za privatizaciju kao stečajni upravnik stečajnog dužnika:

 
 
ITES „Lola Ribar“ a.d.  u stečaju, Odžaci
ul. Lole Ribara broj 40
 
 
OGLAŠAVA
izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta
u K.O. BAČKI BRESTOVAC , POTES «PREKAJA» I «PAŠNjAK»
putem dostavljanja pismenih ponuda
 
 
Predmet izdavanja u zakup je poljoprivredno zemljište sa pratećim objektima na kat. parceli broj 3619, potes Prekaja, i  kat. parcelama 3703, 3704, potes Pašnjak, upisanim u Listu nepokretnosti br. 258 K.O. Bački Brestovac, ukupne površine 17 ha 02 ara 78 m2 - za obradu i proizvodnju kultura po odabiru Zakupca.
 
Pravo na učešće u postupku izdavanja u zakup imaju sva pravna i fizička lica koja nakon dobijanja profakture:
  1. izvrše uplatu radi otkupa dokumentacije u iznosu od 10.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a. Profaktura se može preuzeti na adresi ul.Arsenija Čarnojevića 2, Sombor,  svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 16:00 časova, najkasnije do 17.02.2012.godine, uz obaveznu najavu povereniku stečajnog upravnika  Miloradu Veljoviću na telefon : 065/477-12-92;
  2. uplate depozit  u iznosu od 185.000,00 dinara na tekući račun stečajnog dužnika broj 310-0000000204347-18 koji se vodi kod «NLB Kontinental banka» a.d.,Beograd;
  3. potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita koja je sastavni deo dokumentacije;
 
Pismene ponude se dostavljaju na adresu: Samostalna agencija za ostale pravne poslove LEX-FENIKS, Milorad Veljović PR, Arsenija Čarnojevića 2, Sombor.
 
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 20.02.2012. godine do 12:00 časova. Prihvataju se isključivo ponude u zapečaćenoj koverti sa naznakom »PISMENA PONUDA – NE OTVARATI» na koverti i naznakom da se ponuda odnosi na zakup poljoprivrednog zemljišta.
 
Ponude koje ne sadrže jasno određen iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu ili dokumentaciji su nevažeće i neće ući u razmatranje.
 
Zakupnina se plaća unapred za narednih 12 meseci od dana potpisivanja Ugovora.
 
Imovina se uzima u zakup  u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa dokumentacije, svakim radnim danom uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika.
 
Zapečaćena koverta sa ponudom dostavlja se lično ili putem pošte i treba da sadrži:
- prijavu za učešće u prikupljanju pismenih ponuda radi izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta potpisanu lično ili od strane ovlašćenog  lica uz dokaz da je u pitanju ovlašćeno lice;
- bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasno određenog iznosa na koji ponuda glasi;
- dokaz o uplati depozita
- izjava o gubitku prava na povraćaj depozita
- potpisan Nacrt ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.
 
Poreze i troškove koji proizlaze iz zaključenog Ugovora  o zakupu u celosti snosi zakupac.
 
Stečajni upravnik nije u obavezi da prihvati ni jednu dostavljenu ponudu.
 
Ovlašćeno lice: Poverenik stečajnog upravnika Veljović Milorad, kontakt telefon: 065/477-12-92.
ИТЕС ЛОЛА РИБАР
Стечај

ИТЕС ЛОЛА РИБАР АД

Локација:

Оџаци

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива