«KOVGRAP STAVITEL» , u stečaju objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga procene vrednosti pravnog lica na čijoj imovini postoje razlučna prava

19. јан. 2012.

Na osnovu člana 27 stav 5 i člana 135 stav 2 Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br.104/2009), kao i poglavlja III i VIII  Nacionalnog standarda  o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika- Nacionalni standard broj 5, Agencija za privatizaciju- Centar za stečaj, kao stečajni upravnik stečajnog dužnika:   
«KOVGRAP STAVITEL» u stečaju iz Kovačice
OBJAVLjUJE
POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA
za
Vršenje usluga procene vrednosti pravnog lica na čijoj imovini postoje razlučna prava

Za potrebe utvrđivanja procenjene vrednosti u postupku prodaje procenitelj će koristiti sledeće metode:
•    procenu vrednosti imovine likvidacionom metodom
•    procenu vrednosti pravnog lica prema metodama koje su u skladu sa Međunarodnim računovodstveni standardima, kojima se obezbeđuje najveća vrednost za poverioce.

Procenitelj će takođe :
•    izvršiti procenu celishodnosti prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica u odnosu na prodaju imovine stečajnog dužnika pojedinačno,
•    utvrditi učešće  vrednosti procenjene imovine na kojoj je konstituisano razlučno pravo, u odnosu na procenu vrednosti pravnog lica (izraženo u procentima),
•    prikupiti imovinsko-pravnu dokumentaciju stečajnog dužnika, sa posebnim osvrtom na identifikaciju i osnov držanja kako nepokretne, tako i pokretne imovine stečajnog dužnika,
•    sastaviti i dostaviti pravno mišljenje u vezi pravnog statusa imovine koja je predmet procene, na osnovu pribavljane dokumentacije, sve bliže opisano u nacrtu ugovora.

Odabir najboljeg ponuđača će izvršiti odbor poverilaca u rokovima propisanim Nacionalnim standardom o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika. U slučaju da odbor poverilaca ne donese odluku u propisanom roku, izbor ponuđača će izvršiti stečajni upravnik.

Zainteresovani ponuđači, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, mogu dobiti detaljnije informacije za izradu ponude, kao i integralni tekst poziva sa svim predviđenim uslovima od poverenika Milisava Mićovića na telefon 063 386 454.

Ponude za vršenje usluga procene mogu se predati u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

 

Стечај

Акционарско друштво за грађевинске радове КОВГРАП СТАВИТЕЛ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковачица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива