Obaveštenje o pripremi za prodaju imovinske celine «NPJ HIPOLPLAST»

09. јан. 2012.

OBAVEŠTENjE ZAINTERESOVANIM LICIMA O PRIPREMI ZA PRODAJU
IMOVINSKE CELINE «NPJ HIPOLPLAST»
PRIVREDNOG DRUŠTVA  «HIPOL» AD ODžACI – U RESTRUKTURIRANjU


    
Agencija za privatizaciju ovim putem obaveštava sva zainteresovana lica o pripremi za prodaju imovinske celine NPJ «Hipolplast» privrednog društva «HIPOL» a.d. Odžaci u restrukturiranju.

Predmet prodaje će biti nepokretna i pokretna imovina definisana kao NPJ «Hipolplast» privrednog društva «Hipol» a.d. Odžaci u restrukturiranju. Početna cena za predmet prodaje utvrđena je u iznosu 2.550.030,90 EUR.

Obaveze kupca predmeta prodaje će biti bliže određene nacrtom Ugovora o kupoprodaji koji će činiti sastavni deo Prodajne dokumentacije, a pored ostalog obuhvatiće sledeće obaveze:
-    da primi u radni odnos na neodređeno vreme 60 zaposlenih, po spisku koji će činiti sastavni deo Prodajne dokumentacije;
-    da u periodu od 3 godine od zaključenja Ugovora o kupoprodaji održi kontinuitet proizvodnje iz delatnosti NPJ «Hipolplast», i to: proizvodnju ploča, listova, cevi, profila (šifra delatnosti 22.21), proizvodnju ambalaže od plastike (šifra delatnosti 22.22) i proizvodnju ostalih proizvoda od plastike (šifra delatnosti 22.29), ili srodne delatnosti;
-    da investira najmanje 2.000.000,00 EUR u prvoj godini poslovanja u skladu sa obaveznim investicionim programom, a u funkciji održavanja kontinuiteta delatnosti.

Rokovi i uslovi za učešće na javnom nadmetanju koje bi potencijalni učesnici trebalo da ispune, procedura sprovođenja javnog nadmetanja i zaključivanja Ugovora o kupoprodaji, kao i sve ostale informacije od značaja za prodaju imovinske celine NPJ «Hipolplast» biće sastavni deo teksta Javnog poziva i Prodajne dokumentacije.
 

ХИПОЛ АД ОЏАЦИ
Стечај

ХИПОЛ АД ОЏАЦИ

Локација:

Оџаци

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива