„ZASTAVA-ELEKTRO" AD, u stečaju oglašava prvu prodaju imovine javnim nadmetanjem

29. дец. 2011.
Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Kragujevcu 2.St. br. 423/2011 od 19.08.2011. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika
 
„ZASTAVA-ELEKTRO“ AD,
Rača, Ulica Kralja Petra prvog 19
 
OGLAŠAVA
prvu prodaju imovine javnim nadmetanjem
 
Predmet prodaje
 Početna cena (din.)
Depozit (din.)
 
Imovinska celina I koju čine:
·            Osnovna sredstva stečajnog dužnika – mašine, transportna sredstva i poslovni inventar,po specifikaciji.
4.392.760,00
1.757.104,00
Imovinska celina II koju čine:
·            Zalihe stečajnog dužnika - materijal, nedovršeni proizvodii gotovi proizvodi, po specifikaciji.
2.784.167,00
1.113.667,00
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 10.000,00 din. po imovinskoj celini.Profaktura se može preuzeti u prostorijama kancelarije poverenika stečajnog upravnika, Agencija “Bona fides” na adresi Kragujevac, Ul. Save Kovačevića br. 1, prvi sprat, soba 108, uz obaveznu telefonsku najavu povereniku stečajnog upravnika. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 24.01.2012.god.;
2.     uplate depozit (sa pozivom na redni broj imovinske celine iz oglasa), na tekući račun stečajnog dužnika broj: 160-355136-19 kod „Banca Intesa“ AD, Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 24.01.2012. god.). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, najkasnije 24.01.2012. god. do 16:30 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme;
  1. potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije;
Преузмите оглас у целости
ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО АД РАЧА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Акционарско друштво ѕа производњу и промет електро опреме и електричних инсталација ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО Рача - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рача

Делатност:

Производња електричне и електронске опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива