Neuspesna prodaja DP Betonjerka u stecaju, Bela Crkva

01. сеп. 2011.
Dana 14.07.2011. godine u organizaciji Agencije za privatizaciju kao stečajnog upravnika održana je prodaja stečajnog dužnika DP ''Betonjerka'' u stečaju, Bela Crkva metodom javnog prikupljanja ponuda, kao pravnog lica. Komisija za prodaju je zapisnikom br.104UAP/0802-23 od 14.07.2011. godine konstatovala da je najbolju ponudu dostavio ponuđač "ECOAGRI SERBIA" AD , Sonje Marinković bb, Bela Crkva, MB: 08154856 sa ponuđenom cenom od 3.100.000,00 dinara, koja je manja od 50% procenjene vrednosti predmetne imovine.
Dva člana Odbora poverilaca su se 20.07.2011. godine izjasnili da prihvataju ponudu   ponuđača "ECOAGRI SERBIA" AD , Sonje Marinković bb, Bela Crkva. S obzirom da je u trenutku donošenja odluke Odbora poverilaca bilo ukupno 2 člana jer je treći član, Elektrodistribucija Pančevo, izgubila svojstvo člana u Odboru poverilaca, zatraženo je mišljenje stečajnog sudije o validnosti navedene odluke Odbora poverilaca. Stečajni sudija se dopisom od 22.08.2011. godine izjasnio da nije validna odluka Odbora poverilaca doneta 20.07.2011. godine jer je Odbor poverilaca bio u nepunom sastavu.
Nakon kooptiranja novog člana Odbora poverilaca, doneta je odluka 31.08.2011. godine kojom Odbor poverilaca ne prihvata ponuđenu cenu od strane "ECOAGRI SERBIA" AD Sonje Marinković bb, Bela Crkva i ponuđenog iznosa od 3.100.000,00 dinara.
 
 
 
 
Red.
br.
Preduzeće
 
Predmet prodaje
Procenjena vrednost (din)
Status
  1.  
DP ''Betonjerka'' u stečaju, Bela Crkva
Pravno lice
52.262.530,00
NEUSPEŠNA
 
 
Стечај

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу преф.грађ.ел. БЕТОЊЕРКА са по

Локација:

Бела Црква

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива