AD "KORZO" u stečaju oglašava petu prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem

08. авг. 2011.
Na osnovu Zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Sremskoj Mitrovici,  broj predmeta St.br. 6/2006 od 14.04.2006.godine, a u skladu sa članovima 109., 110.,111.,112 i 113 Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 84/2004) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika(«Službeni glasnik Republike Srbije» broj 43/2005), kao i na osnovu saglasnosti Odbora poverilaca od 15.12.2009. godine  stečajni upravnik stečajnog dužnika
 
AD "KORZO"- u stečaju iz Rume , ul. Glavna br. 113.
 
OGLAŠAVA
 
petu prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem
 
Predmet prodaje je stečajni dužnik kao pravno lice, matični broj pravnog lica: 08237760.
 
Najvažniju imovinu stečajnog dužnika čine:
 
Zemljište pod zgradom- objektom površine 56 m²  i zemljište uz zgradu- objekat površine 65 a i 51 m²  koje se nalazi na katastarskoj parceli br. 12197/2, privremeni list nepokretnosti 10061 K.O. Ruma; 1232/2799 idealnih delova zemljišta pod zgradom- objektom površine 27 a i 99 m² koje se nalazi na katastarskoj parceli br. 12197/4, privremeni list nepokretnosti 11663 KO Ruma; 3/5  Autobuske stanice u Rumi  -3/5 idealnih delova objekata autobuske stanice u Rumi, koji su izgrađeni na parcelama 7119/5 i 7390/2 i 3/5 idealnih delova zemljišta i to katastarska parcela br. 7119/5 i 7390/2 površine 17.572m², upisanih u posedovni list 11021, K. O. Ruma; Objekat „Letnji mir“ u Rumi, ulica Maršala Tita br. 169 - 3/33 idealnih delova  stana u dvorištu sa dve sobe i nusprostorijama, podrumom i jedne poslovne prostorije površine 25m², kao i 3/33 idealnih delova pripadajućeg zemljišta površine 607 m² koji se nalaze na parceli br. 855, a sve upisano u ZK.UL.287, K.O. Ruma; Poslovni prostor (kafana) u Dobrincima, ulica Borkovačka br.2 – bife sa magacinskim prostorom, površine 53,22 m²;Planinarski dom Borkovac - nalazi se na istoimenom izletištu na parceli površine 7.112m², sporno pravo; 16,82% udela u preduzeću „MV RUMA“ d.o.o.
Преузмите оглас у целости
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОРЗО, РУМА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рума

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива