Ispravka oglasa o prodaji imovine stečajnog dužnika AD «TRGOPRODUKT» u stečaju

04. авг. 2011.

ISPRAVKA OGLASA O PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA AD «TRGODPRODUKT» U STEČAJU U Pančevu, ulica Vojvode Petra Bojovića br. 1, metodom javnog nadmetanja

 
Dana 06.07.2011. godine u dnevnim listovima «Politika» i «Press» i dana 22.07.2011. godine u listu «Pančevac» na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Pančevu, St.br. 89/2010 od 27.12.2010. godine, a u skladu sa članovima 131, 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), objavljen je oglas o prodaji imovine stečajnog dužnika AD «Trgoprodukt» u stečaju sa sedištem u Pančevu, ulica Vojvode Petra Bojovića br. 1 i to celine 1-7, metodom javnog nadmetanja
 
 
Stečajni upravnik navedenog stečajnog dužnika ovim oglasom vrši
 
ISPRAVKU
 
Oglasa u delu koji se odnosi na prodaju Celine br. 3 iz tabele oglasa (Prodavnica „Josip Kraš“ Pančevo Ž.Zrenjanina 3, postojeća na kat. parceli 4171/1, upisana u List nepokretnosti 16532 KO Pančevo deo 13, broj zgrade 1, Broj ulaza 1, Prizemlje, broj posebnog dela 2, upisana kao Poslovni prostor – Jedna prostorija za koji nije utvrđena delatnost, neto površine 59m2, koja se nalazi u privatnoj svojini AD „Trgoprodukt“ u stečaju, obim udela 1/1) na taj način što obaveštava potencijalno zainteresovana lica da je navedena celina povučena iz prodaje zakazane za 09.08.2011. godine usled okolnosti da je Gradsko javno pravobranilaštvo Grada Pančevo podnelo RGZ – Službi za katastar nepokretnosti Pančevo zahtev za ispravljanje upisa privatne svojine na dva poslovna prostora sagrađena na parceli br. 4171/1 upisanom u B-2 listu Lista nepokretnosti br. 16532 K.O. Pančevo – deo 13.
 
 
 
 
 
Стечај

ТРГОПРОДУКТ АД, ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива