Neuspešna prodaja imovine preduzeća Bačkatrans, iz Vrbasa, u stečaju

04. јул. 2011.
Nakon sprovedenog postupka prodaje pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika A.D. «BAČKATRANS» u stečaju, Vrbas , Kulski put br. 2 označene kao celina broj 1 u Oglasu, metodom javnog prikupljanja ponuda koja je održana dana 29.06.2011. godine konstatovano je da ponuđena cenaod strane ponuđača «PROMIST» D.O.O., Novi Sad, iznosi 32% od procenjene vrednosti, te je zatražena saglasnost Odbora poverilaca.
 
Ponuđač
Imovina
Ponuđena cena (din)
«PROMIST» D.O.O., Novi Sad, ul. Hajduk Veljkova br. 11, mb: 08770549
 
Celina broj 1 izOglasa
30.000.000,00 dinara
 
 
Dana 01.07.2011. godine Odbor poverilaca je dostavio odluku kojom NIJE PRIHVATIO navedenu ponudu, te je Komisija za sprovođenje prodaje proglasila prodaju imovine stečajnog dužnika označene kao celina broj 1 NEUSPELOM.
 
Kako zaključno sa 22.06.2011. godine nije bilo zainteresovanih za otkup prodajne dokumentacije za imovinu stečajnog dužnika označenu kao celina broj 2 u Oglasu o prodaji Komisija za sprovođenje prodaje proglasila je prodaju NEUSPELOM.
Стечај

ТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ БАЧКАТРАНС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ, ШПЕДИЦИЈУ И СЕРВИС, ВРБАС - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врбас

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива