Ispravka oglasa o prodaji imovine stečajnog dužnika Tekstilni kombinat „Ljubiša Miodragović" d.o.o.

02. јул. 2011.

Ispravka oglasa o prodaji imovine stečajnog dužnika Tekstilni kombinat „Ljubiša Miodragović" d.o.o. u stečaju sa sedištem u Prijepolju, Trg Dimitrija Tucovića br. 7
metodom javnog prikupljanja ponuda

Dana 11.06.2011. godine, u dnevnim listovima „Politika i Press“, na osnovu rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Užicu 2 - St. br. 57/2010 od 03.09.2010. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010) objavljen je oglas o prodaji imovine stečajnog dužnika Tekstilni kombinat „Ljubiša Miodragović“ d.o.o. u stečaju sa sedištem u Prijepolju, Trg Dimitrija Tucovića br. 7 i to celine pod brojem 1 i 2, metodom javnog prikupljanja ponuda

 
Stečajni upravnik navedenog stečajnog dužnika ovim oglasom vrši
 
ISPRAVKU
 
oglasa u delu koji se odnosi na prodaju celine br. 1 iz tabele oglasa (objekti na kat. par. 2160/1 KO Prijepolje i oprema, zalihe i investicije u toku prema specifikaciji u prilogu prodajne dokumentacije) na taj način što obaveštava potencijalno zainteresovana lica da je navedena celina povučena iz prodaje zakazane za 11.07.2011. godine usled okolnosti da je u toku postupak izlaganja na javni uvid podataka premera i katastraskog klasiranja zemljišta i utvrđivanja prava na nepokretnostima evidentiranim u listu nepokretnosti privremeni broj 643 KO Prijepolje.
ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ  - у стечају
Стечај

Текстилни комбинат ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ друшто са огранченом одговорношћу, Пријепоље - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Производња тканина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива